Omslagsbild för Nordic Credit Partners fonder
Omslagsbild för Nordic Credit Partners fonder

Våra fonder

NCP förvaltar idag tre fonder: NCP I (startades 2013), NCP II (startades 2015) och NCP III (startades 2017). Fonderna investerar i nordiska företagsobligationer och har en målsättning att avkasta 7-9% per år till investerarna.

NCP I, II och III har en stängd struktur vilket innebär att de inte är öppna för nytt kapital. Fonderna ger årlig utdelning och har en livslängd om 5 år varefter kapitalet återbetalas till investerarna. Samtliga fonder använder belåning för att öka den riskjusterade avkastningen.

Våra fonder

NCP förvaltar idag tre fonder: NCP I (startades 2013), NCP II (startades 2015) och NCP III (startades 2017). Fonderna investerar i nordiska företagsobligationer och har en målsättning att avkasta 7-9% per år till investerarna.

NCP I, II och III har en stängd struktur vilket innebär att de inte är öppna för nytt kapital. Fonderna ger årlig utdelning och har en livslängd om 5 år varefter kapitalet återbetalas till investerarna. Samtliga fonder använder belåning för att öka den riskjusterade avkastningen.

Ikon för NCP 1

NCP I

NCP I:s löptid gick ut i dec-18 och är under avveckling. Fonden har genererat en årlig genomsnittlig avkastning inom intervallet 7-9%.

Fonden startade: dec-13
Fonden avslutades: dec-18
Genomsnittlig årsavkastning: 7-9%

NCP I är avslutad

Ikon för NCP 2

NCP II

NCP II har ca. 300 mkr AUM* och har genererat en genomsnittlig årsavkastning om ca. 10% per år sedan start.

Fonden startade: dec-15
Fonden avslutas: dec-20
Genomsnittlig årsavkastning: 10%
Ikon för NCP 3

NCP III

NCP III har ca. 1,500 mkr AUM* och har genererat ca. 11,4% i avkastning sedan start.

Fonden startade: dec-17
Fonden avslutas: dec-22
Genomsnittlig årsavkastning: 8%