Omslagsbild för NCP 3
Omslagsbild för NCP 3

NCP 3

0MKR
AUM
0%
avkastning sedan start*
0-9%
avkastningsmål per år

*För perioden dec-17 tom juni-19

NCP III startade December 2017, förvaltar en obligationsportfölj om ca. 1,500 mkr och har som målsättning att generera en nettoavkastning till investerarna om 7-9% per år. Fonden investerar primärt i högavkastande nordiska företagsobligationer. NCP III har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2022. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0010521104.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP III är valutasäkrad i SEK genom hedging.

NCP III startade December 2017, förvaltar en obligationsportfölj om ca. 1,500 mkr och har som målsättning att generera en nettoavkastning till investerarna om 7-9% per år. Fonden investerar primärt i högavkastande nordiska företagsobligationer. NCP III har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2022. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0010521104.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP III är valutasäkrad i SEK genom hedging.

0%
Årsavkastning
jan  feb  mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Avkastning 1,50% 1,07% 1,06% 1,57% 0,34% 0,15%
Avk. index 107,26 108,31 109,37 110,94 111,28 111,43
0%
Årsavkastning
 31 jan 28 feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec
Avkastning – 0,05% 1,00% 0,93% 1,35% – 0,16% 0,88% 0,33% 0,70% 0,79% 0,47% – 0,26% -0,22%
Avk. index 99,93 100,93 101,86 103,21 103,05 103,93 104,26 104,96 105,75 106,22 105,96 105,74
20 dec 31 dec
Avkastning -0,02%
Avk. index 100,00 99,98

Nyheter från Cision

0%
Årsavkastning
Avkastning Avk. index
jan 1,43% 107,26
feb 1,06% 108,39
mars 0,87% 109,34
apr 1,44% 110,94
maj 0,31% 111,28
juni 0,13% 111,43
juli
aug
sept
okt
nov
dec
0%
Årsavkastning
Avkastning Avk. index
jan – 0,05% 99,93
feb 1,01% 100,93
mars 0,92% 101,86
apr 1,33% 103,21
maj – 0,15% 103,05
juni 0,85% 103,93
juli 0,17% 104,11
aug 0,84% 104,98
sept 0,74% 105,75
okt 0,44% 106,22
nov – 0,33% 105,96
dec -0,20% 105,74
Avkastning Avk. index
20 dec 100,00
31 dec -0,02% 99,98

Nyheter från Cision