Omslagsbild för NCP 3
Omslagsbild för NCP 3

NCP 3

0MKR
AUM
0%
avkastning sedan start*
0-9%
avkastningsmål per år

*För perioden dec-17 tom sep-19

NCP III startade December 2017, förvaltar en obligationsportfölj om ca. 1,500 mkr och har som målsättning att generera en nettoavkastning till investerarna om 7-9% per år. Fonden investerar primärt i högavkastande nordiska företagsobligationer. NCP III har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2022. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0010521104.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP III är valutasäkrad i SEK genom hedging.

NCP III startade December 2017, förvaltar en obligationsportfölj om ca. 1,500 mkr och har som målsättning att generera en nettoavkastning till investerarna om 7-9% per år. Fonden investerar primärt i högavkastande nordiska företagsobligationer. NCP III har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2022. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0010521104.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP III är valutasäkrad i SEK genom hedging.

0%
Årsavkastning
jan  feb  mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Avkastning 1,50% 1,06% 0,91% 1,44% 0,31% 0,13% 0,99% -0,36% 1,20%
Avk. index 107,33 108,47 109,45 111,03 111,37 111,51 112,61 112,21 113,55
0%
Årsavkastning
 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec
Avkastning – 0,07% 1,01% 0,92% 1,33% – 0,15% 0,85% 0,17% 0,84% 0,74% 0,44% – 0,25% -0,20%
Avk. index 99,93 100,93 101,86 103,21 103,05 103,93 104,11 104,98 105,75 106,22 105,96 105,74

Nyheter från Cision

0%
Årsavkastning
Avkastning Avk. index
jan 1,50% 107,33
feb 1,06% 108,47
mars 0,91% 109,45
apr 1,44% 111,03
maj 0,31% 111,37
juni 0,13% 111,51
juli 0,99% 112,61
aug -0,36% 112,21
sept 1,20% 113,55
okt
nov
dec
0%
Årsavkastning
Avkastning Avk. index
jan – 0,07% 99,93
feb 1,01% 100,93
mars 0,92% 101,86
apr 1,33% 103,21
maj – 0,15% 103,05
juni 0,85% 103,93
juli 0,17% 104,11
aug 0,84% 104,98
sept 0,74% 105,75
okt 0,44% 106,22
nov – 0,25% 105,96
dec -0,20% 105,74

Nyheter från Cision

Läs mer om vår strategi
Läs mer om NCP II