Omslagsbild för Nordic Credit Partners fonder
Omslagsbild för Nordic Credit Partners fonder

Våra fonder

NCP förvaltar idag tre fonder: NCP I (startades 2013), NCP II (startades 2015) och NCP III (startades 2017). Fonderna investerar i nordiska företagsobligationer och har en målsättning att avkasta 7-9% per år till investerarna.

NCP I, II och III har en stängd struktur vilket innebär att de inte är öppna för nytt kapital. Fonderna ger årlig utdelning och har en livslängd om 5 år varefter kapitalet återbetalas till investerarna. Samtliga fonder använder belåning för att öka den riskjusterade avkastningen.

Våra fonder

NCP förvaltar idag tre fonder: NCP I (startades 2013), NCP II (startades 2015) och NCP III (startades 2017). Fonderna investerar i nordiska företagsobligationer och har en målsättning att avkasta 7-9% per år till investerarna.

NCP I, II och III har en stängd struktur vilket innebär att de inte är öppna för nytt kapital. Fonderna ger årlig utdelning och har en livslängd om 5 år varefter kapitalet återbetalas till investerarna. Samtliga fonder använder belåning för att öka den riskjusterade avkastningen.

Ikon för NCP 1

NCP I

Fonden startade: dec-13
Fonden avslutades: dec-18
Avkastning sedan start: 45,8%
AUM: 15mkr

NCP I är avslutad

Ikon för NCP 2

NCP II

Fonden startade: dec-15
Fonden avslutas: dec-20
AUM: 300mkr
Läs mer om NCP II
Ikon för NCP 3

NCP III

Fonden startade: dec-17
Fonden avslutas: dec-22
AUM: 1500mkr
Läs mer om NCP III