”NCP

Corporate bond 2XL

0-9%
avkastningsmål per år
0 av 7
Riskklass

NCP Corporate Bond och NCP Corporate Bond 2XL investerar i högränteobligationer inom olika sektorer och i bolag som har sin bas eller huvudsakliga verksamhet i Norden. Fonden är den enda fond i vårt utbud som löper utan slutdatum och är tillgänglig för investerare att köpa månadsvis, medans uttag är begränsat till kvartalsvis. Corporate bond har ingen belåning, medan Corporate Bond 2XL har 50% belåningsgrad. Båda fonderna erbjuder utdelning eller ackumulerande avkastning och med EUR, NOK och SEK som basvaluta.  Likt NCPs övriga fonder har Corporate Bond och Corporate Bond 2XL ett stort fokus på ESG och avstår därför från investeringar i bolag verksamma inom:

  • Utvinning och produktion av olja, gas och kol
  • Tillverkning, utveckling eller försäljning av kontroversiella vapen inklusive landminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen
  • Utveckling eller produktion av kärnvapen
  • Produktion eller distribution av pornografi eller tobak
  • Brott mot internationella normer och konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrätt, och där vi inte ser någon väg för att lösa problemen
  • Har mer än 10% av sin omsättning från alkoholdistribution

Fonden förvaltas av Carne Group i Luxemburg och NCP är investeringsrådgivare till fonden.

jan  feb  mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Avkastning 0,17% 0,25% 0,60% 0,24% 0,61%
NAV 100 100,17 100,42 101,02 101,26 101,88
Avkastning NAV
jan
feb
mars
apr
maj
juni
juli 100
aug 0,17% 100,17
sept 0,25% 100,42
okt 0,60% 101,02
nov 0,24% 101,26
dec
Fond Nordic Credit Partners – Corporate Bond
Nordic Credit Partners – Corporate Bond 2XL
Investeringsrådgivare Nordic Credit Partners AB
Investeringsstrategi Nordiska högränteobligationer med fokus på kreditrisk. Upp till 25% kan investeras i illikvida tillgångar.
Juridiskt dokument SICAV-Raif Luxemburg Law
Avkastningsmål Nordic Credit Partners – Corporate Bond: 3-6% (netto) per år
Nordic Credit Partners – Corporate Bond 2XL: 6-9% (netto) per år
Riskklass 3 av 7 (2-5% standardavikelse)
Fast avgift/ min teckning Institutionell klass (min 1,25mkr): 0.90% per år
Partner klass (min SEK 50m): 0.60% per år
Prestationsbaserad avgift 20% över tröskelräntan med s.k. high water mark
Minsta godtagbara avkastning Super institutionell class: Max of 3-month Euribor and 3% per annum
Substansvärde Månatlig
Utdelning Valbart
Återbetalning Kvartalsvis med 90-dagars notis
Revisor PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Fond chef Carne Global Fund Managers (Luxembourg S.A.)
Juridisk rådgivare Luther S.A.