Omslagsbild för NCP 2” width=
Omslagsbild för NCP 3

NCP 2

0mkr
AUM
0%
genomsnittlig avkastning sedan start
0-9%
avkastningsmål per år

NCP II startade December 2015 och förvaltar en obligationsportfölj om ca. 300mkr.  Sedan start har fonden genererat en avkastning om ca. 30%, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning om 10% per år netto till investerarna.

Fonden har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2020. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0007783956.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP II är valutasäkrad i SEK genom hedging.

NCP II startade December 2015 och förvaltar en obligationsportfölj om ca. 300mkr.  Sedan start har fonden genererat en avkastning om ca. 30%, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning om 10% per år netto till investerarna.

Fonden har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2020. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0007783956.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP II är valutasäkrad i SEK genom hedging.

juni – 16 dec – 16 juni – 17 dec – 17 juni – 18 dec – 18 juni – 19 dec – 19 juni – 20 dec – 20
Senaste 6 mån 2,3% 7,2% 6,1% 5,1% 6,2% 0,4% 2,8% 4,6% -5,0% 11,0%
År till dags dato 2,3% 9,5% 6,1% 11,2% 6,2% 6,6% 2,8% 7,5% -5,0% 6,0%
Sedan start 2,3% 9,5% 15,6% 20,7% 26,9% 27,3% 30,1% 34,8% 29,8% 40,8%

Rapporter

Senaste
6 mån
År till
dags dato
Sedan start
juni – 16 2,3% 2,3% 2,3%
dec – 16 7,2% 9,5% 9,5%
juni – 17 6,1% 6,1% 15,6%
dec – 17 5,1% 11,2% 20,7%
juni – 18 6,2% 6,2% 26,9%
dec – 18 0,4% 6,6% 27,3%
juni – 19 2,8% 2,8% 30,1%
dec – 19 4,6% 7,5% 34,8%
juni – 20 -5,0% -5,0% 29,8%
dec – 20 11,0% 6,0% 40,8%

Rapporter

Läs mer om vår strategi
Läs mer om NCP III