Omslagsbild för NCP 3
Omslagsbild för NCP 3

NCP 3

0MKR
AUM
0-9%
avkastningsmål per år

NCP III startade December 2017, förvaltar en obligationsportfölj om ca. 1,500 mkr och har som målsättning att generera en nettoavkastning till investerarna om 7-9% per år. Fonden investerar primärt i högavkastande nordiska företagsobligationer. NCP III har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2022. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0010521104.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP III är valutasäkrad i SEK genom hedging.

NCP III startade December 2017, förvaltar en obligationsportfölj om ca. 1,500 mkr och har som målsättning att generera en nettoavkastning till investerarna om 7-9% per år. Fonden investerar primärt i högavkastande nordiska företagsobligationer. NCP III har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2022. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0010521104.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP III är valutasäkrad i SEK genom hedging.

jan  feb  mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Avkastning 1,70% 0,1% -34,7% 2,6% 5,8% 10,9% 3,9% 6,5% 2,0% 0,7% 3,2%
NAV 10 170 10 184 6 652 6 823 7 217 8 003 8 313 8 853 9 032 9 093 9 385
0%
Årsavkastning
jan  feb  mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Avkastning 1,5% 1,1% 0,9% 1,4% 0,3% 0,1% 1,0% -0,4% 1,2% 0,8% 0,8% 1,8%
NAV 10 150 10 258 10 351 10 500 10 532 10 545 10 650 10 611 10 738 10 827 10 915 11 111
0%
Årsavkastning
 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec
Avkastning – 0,07% 1,01% 0,92% 1,33% – 0,15% 0,85% 0,17% 0,84% 0,74% 0,44% – 0,25% -0,20%
NAV 9 993 10 093 10 186 10 321 10 305 10 393 10 411 10 498 10 575 10 622 10 596 10 574

Nyheter från Cision

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 11 januari, 2021

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 504 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 december 2020. Andelslånens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 11,9% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 27 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 december, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 385 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 november 2020. Andelslånens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 10,7% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 29 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 6 november, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 093 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 oktober 2020. Fondens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 7,8% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 29 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 oktober, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 032 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 september 2020. Fondens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 7,2% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 29 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 september, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 8 853 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 augusti 2020. Fondens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 5,4% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 30 innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
  på 31 augusti, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020. Delårsrapporten publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Fonder. För ytterligare information, kontakta: Emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00 e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 augusti, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 8 313 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 juli 2020. Fonden har därmed återhämtat mer än hälften av prisfallet i mars och dess nettoavkastning sedan start uppgår till 0,0% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 29 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 juli, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 8 003 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 juni 2020. Fondens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till -3,1% inklusive utdelningar. Första halvåret 2020 dominerades av coronasmittan och dess förväntade påverkan på företag och hushåll. Efter en stillsamt positiv inledning av året ökade osäkerheten i marknaden i slutet av februari. Den kulminerade sedan under andra halvan av mars när över

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 5 juni, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 7 217 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 maj 2020. Under maj har återhämtningen i företagsobligationsmarknaden delvis fortsatt, i Norden dock i mindre utsträckning än i övriga Europa och USA. Återhämtningen har inte heller varit lika kraftfull som i aktiemarknaden vilket för närvarande gör avkastningspotentialen i nordiska företagsobligationer mer attraktiv än i många andra etablerade

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 8 maj, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 6 823 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 april 2020. I början av april återhämtade sig företagsobligationsmarknaden delvis efter det historiskt stora prisfallet under mars, dock ej i samma omfattning som t.ex. aktiemarknaden. De stora utflödena från daglighandlade obligationsfonder har lett till en minskad efterfrågan både i primär- och andrahands-marknaden och priserna har därmed

Avkastning NAV
jan 1,70% 10 170
feb 0,1% 10 184
mars -34,7% 6 652
apr 2,6% 6 823
maj 5,8% 7 217
juni 10,9% 8 003
juli 3,9% 8 313
aug 6,5% 8 853
sept 2,0% 9 032
okt 0,7% 9 093
nov 3,2% 9 385
dec
[/fusion_table]
0%
Årsavkastning
Avkastning NAV
jan 1,5% 10 150
feb 1,1% 10 258
mars 0,9% 10 351
apr 1,4% 10 500
maj 0,3% 10 532
juni 0,1% 10 545
juli 1,0% 10 650
aug -0,4% 10 611
sept 1,2% 10 738
okt 0,8% 10 827
nov 0,8% 10 915
dec 1,8% 11 111
0%
Årsavkastning
Avkastning NAV
jan – 0,07% 9 993
feb 1,01% 10 093
mars 0,92% 10 186
apr 1,33% 10 321
maj – 0,15% 10 305
juni 0,85% 10 393
juli 0,17% 10 411
aug 0,84% 10 498
sept 0,74% 10 575
okt 0,44% 10 622
nov – 0,25% 10 596
dec -0,20% 10 574

Nyheter från Cision

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 11 januari, 2021

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 504 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 december 2020. Andelslånens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 11,9% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 27 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 december, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 385 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 november 2020. Andelslånens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 10,7% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 29 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 6 november, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 093 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 oktober 2020. Fondens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 7,8% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 29 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 oktober, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 032 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 september 2020. Fondens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 7,2% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 29 kärninnehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 september, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 8 853 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 augusti 2020. Fondens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till 5,4% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 30 innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020
  på 31 augusti, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2020. Delårsrapporten publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Fonder. För ytterligare information, kontakta: Emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00 e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 augusti, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 8 313 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 juli 2020. Fonden har därmed återhämtat mer än hälften av prisfallet i mars och dess nettoavkastning sedan start uppgår till 0,0% inklusive utdelningar. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 29 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 juli, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 8 003 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 juni 2020. Fondens nettoavkastning sedan start uppgår därmed till -3,1% inklusive utdelningar. Första halvåret 2020 dominerades av coronasmittan och dess förväntade påverkan på företag och hushåll. Efter en stillsamt positiv inledning av året ökade osäkerheten i marknaden i slutet av februari. Den kulminerade sedan under andra halvan av mars när över

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 5 juni, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 7 217 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 maj 2020. Under maj har återhämtningen i företagsobligationsmarknaden delvis fortsatt, i Norden dock i mindre utsträckning än i övriga Europa och USA. Återhämtningen har inte heller varit lika kraftfull som i aktiemarknaden vilket för närvarande gör avkastningspotentialen i nordiska företagsobligationer mer attraktiv än i många andra etablerade

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 8 maj, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 6 823 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 april 2020. I början av april återhämtade sig företagsobligationsmarknaden delvis efter det historiskt stora prisfallet under mars, dock ej i samma omfattning som t.ex. aktiemarknaden. De stora utflödena från daglighandlade obligationsfonder har lett till en minskad efterfrågan både i primär- och andrahands-marknaden och priserna har därmed

Läs mer om vår strategi
Läs mer om NCP II