Omslagsbild för NCP 3
Omslagsbild för NCP 3

NCP 3

0MKR
AUM
0%
avkastning sedan start*
0-9%
avkastningsmål per år

*För perioden dec-17 tom dec-19

NCP III startade December 2017, förvaltar en obligationsportfölj om ca. 1,500 mkr och har som målsättning att generera en nettoavkastning till investerarna om 7-9% per år. Fonden investerar primärt i högavkastande nordiska företagsobligationer. NCP III har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2022. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0010521104.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP III är valutasäkrad i SEK genom hedging.

NCP III startade December 2017, förvaltar en obligationsportfölj om ca. 1,500 mkr och har som målsättning att generera en nettoavkastning till investerarna om 7-9% per år. Fonden investerar primärt i högavkastande nordiska företagsobligationer. NCP III har en stängd struktur, vilket innebär att den inte tar in nytt kapital eller att investerare kan ta ut kapital, förrän fondens löptid gått ut i December 2022. Investerare kan dock handla andelar i fonden under ISIN SE0010521104.

Fondens basvaluta är SEK, men investerar även i USD, EUR, GBP, NOK och DKK. NCP III är valutasäkrad i SEK genom hedging.

0%
Årsavkastning
jan  feb  mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Avkastning 1,50% 1,06% 0,91% 1,44% 0,31% 0,13% 0,99% -0,36% 1,20% 0,82% 0,82% 1,80%
NAV 107,33 108,47 109,45 111,03 111,37 111,51 112,61 112,21 113,55 114,49 115,42 117,50
0%
Årsavkastning
 jan feb mars apr maj juni juli aug sep okt nov dec
Avkastning – 0,07% 1,01% 0,92% 1,33% – 0,15% 0,85% 0,17% 0,84% 0,74% 0,44% – 0,25% -0,20%
NAV 99,93 100,93 101,86 103,21 103,05 103,93 104,11 104,98 105,75 106,22 105,96 105,74

Nyheter från Cision

 • 11,1% nettoavkastning på Andelslånen i NCP III under 2019
  på 17 januari, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III”) offentliggör idag vinstandelsräntan för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) för perioden 1 januari till 31 december 2019. Räntan på Andelslånen uppgår till 1 111 kronor per andel om 10 000 kr vilket motsvarar en årsränta om 11,1%. Sedan start den 20 december 2017 uppgår räntan på Andelslånen till totalt 17,5% vilket i snitt motsvarar 8,3% per år. Vinstandelsräntan kommer att utbetalas den 30 januari 2020 och avstämningsdag för ränteutbetalning är den 23 januari 2020. Nettoresultatet före vinstandelsränta

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 9 januari, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 11 111 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 december 2019. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 26 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 31 december 2019 till 43,4%. Portföljen

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 oktober, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 10 738 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 september 2019. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 28 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 30 september 2019 till 45,4%. Portföljen

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
  på 11 juli, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019. Delårsrapporten publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations. För ytterligare information, kontakta: Emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00 e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 5 juli, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 10 545 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 juni 2019. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 26 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 30 juni 2019 till 45,6%. Portföljen är för

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) årsredovisning 11 juli 2017 – 31 december 2018
  på 7 maj, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen för perioden 11 juli 2017 – 31 december 2018. Årsredovisningen publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations. För ytterligare information, kontakta: Emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00 e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) skjuter upp publicering av årsredovisning för 2018
  på 30 april, 2019

  Arbetet med årsredovisningen har löpt på som beräknat men på grund av tekniska problem behöver bolaget tid att färdigställa vissa delar. Därför har styrelsen beslutat att publicera årsredovisningen senast den 7 maj 2019. Bolaget angav tidigare att årsredovisningen skulle publiceras idag, den 30 april 2019. För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 5 april, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 10 351 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 mars 2019. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 26 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 31 mars 2019 till 40,6%. Portföljen är för

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) delårsrapport 11 juli 2017 – 31 december 2018
  på 28 februari, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag delårsrapport för perioden 11 juli 2017 – 31 december 2018. Delårsrapporten publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations. För ytterligare information, kontakta: Emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00 e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör vinstandelsränta
  på 18 januari, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag vinstandelsräntan för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) för perioden 20 december 2017 till 31 december 2018. Räntan på Andelslånen uppgick till 574 kronor per andel om 10 000 kr vilket motsvarar en årsränta om 5,6%. Beloppet kommer att utbetalas den 29 januari 2019 och avstämningsdag för ränteutbetalning är den 22 januari 2019. Nettoresultatet före vinstandelsränta och orealiserade värdeförändringar för perioden uppgick till 58,3 mkr vilket motsvarar en årsränta om 7,5%. Eftersom marknadsvärdet

0%
Årsavkastning
Avkastning NAV
jan 1,50% 107,33
feb 1,06% 108,47
mars 0,91% 109,45
apr 1,44% 111,03
maj 0,31% 111,37
juni 0,13% 111,51
juli 0,99% 112,61
aug -0,36% 112,21
sept 1,20% 113,55
okt 0,82% 114,49
nov 0,82% 115,42
dec 1,80% 117,50
0%
Årsavkastning
Avkastning NAV
jan – 0,07% 99,93
feb 1,01% 100,93
mars 0,92% 101,86
apr 1,33% 103,21
maj – 0,15% 103,05
juni 0,85% 103,93
juli 0,17% 104,11
aug 0,84% 104,98
sept 0,74% 105,75
okt 0,44% 106,22
nov – 0,25% 105,96
dec -0,20% 105,74

Nyheter från Cision

 • 11,1% nettoavkastning på Andelslånen i NCP III under 2019
  på 17 januari, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III”) offentliggör idag vinstandelsräntan för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) för perioden 1 januari till 31 december 2019. Räntan på Andelslånen uppgår till 1 111 kronor per andel om 10 000 kr vilket motsvarar en årsränta om 11,1%. Sedan start den 20 december 2017 uppgår räntan på Andelslånen till totalt 17,5% vilket i snitt motsvarar 8,3% per år. Vinstandelsräntan kommer att utbetalas den 30 januari 2020 och avstämningsdag för ränteutbetalning är den 23 januari 2020. Nettoresultatet före vinstandelsränta

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 9 januari, 2020

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 11 111 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 december 2019. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 26 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 31 december 2019 till 43,4%. Portföljen

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 7 oktober, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 10 738 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 september 2019. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 28 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 30 september 2019 till 45,4%. Portföljen

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019
  på 11 juli, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019. Delårsrapporten publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations. För ytterligare information, kontakta: Emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00 e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 5 juli, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 10 545 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 juni 2019. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 26 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 30 juni 2019 till 45,6%. Portföljen är för

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) årsredovisning 11 juli 2017 – 31 december 2018
  på 7 maj, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen för perioden 11 juli 2017 – 31 december 2018. Årsredovisningen publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations. För ytterligare information, kontakta: Emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00 e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) skjuter upp publicering av årsredovisning för 2018
  på 30 april, 2019

  Arbetet med årsredovisningen har löpt på som beräknat men på grund av tekniska problem behöver bolaget tid att färdigställa vissa delar. Därför har styrelsen beslutat att publicera årsredovisningen senast den 7 maj 2019. Bolaget angav tidigare att årsredovisningen skulle publiceras idag, den 30 april 2019. För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
  på 5 april, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 10 351 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 mars 2019. Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på 26 strategiska innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, IT-infrastruktur, underhåll och service, konsumentvaror, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 31 mars 2019 till 40,6%. Portföljen är för

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) delårsrapport 11 juli 2017 – 31 december 2018
  på 28 februari, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag delårsrapport för perioden 11 juli 2017 – 31 december 2018. Delårsrapporten publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investor relations. För ytterligare information, kontakta: Emittentens VD Jakob Eliasson Telefon: 08-23 11 00 e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se Om Emittenten Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer

 • Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör vinstandelsränta
  på 18 januari, 2019

  Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag vinstandelsräntan för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) för perioden 20 december 2017 till 31 december 2018. Räntan på Andelslånen uppgick till 574 kronor per andel om 10 000 kr vilket motsvarar en årsränta om 5,6%. Beloppet kommer att utbetalas den 29 januari 2019 och avstämningsdag för ränteutbetalning är den 22 januari 2019. Nettoresultatet före vinstandelsränta och orealiserade värdeförändringar för perioden uppgick till 58,3 mkr vilket motsvarar en årsränta om 7,5%. Eftersom marknadsvärdet

Läs mer om vår strategi
Läs mer om NCP II