”NCP

Sustainable return

0-6%
avkastningsmål per år
0 av 7
Riskklass

Sustainable Return lanserades i juni 2020 med målsättning att generera en hög riskjusterad avkastning genom investeringar i nordiska högränteobligationer. Fonden investerar i bolag inom varierande sektorer, med bas eller huvudsaklig verksamhet i Norden, men avstår från att investera i företag /sektorer som är involverade i:

  • Utvinning och produktion av olja, gas och kol
  • Casino och betting
  • Tillverkning, utveckling eller försäljning av kontroversiella vapen inklusive landminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen
  • Utveckling eller produktion av kärnvapen
  • Produktion eller distribution av pornografi eller tobak
  • Brott mot internationella normer och konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrätt, och där vi inte ser någon väg för att lösa problemen
  • Har mer än 10% av sin omsättning från alkoholdistribution

Fonden förvaltas av Fuchs Asset Management i Luxemburg, Societe Generale CIB agerar som affärspartner, medan NCP är investeringsrådgivare till fonden. Investeringar är öppna fram till juni 2021.

jan  feb  mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec
Avkastning 0,33% -0,02% 0,11% 0,06% 1,55%
NAV 100 100,325 100,302 100,409 100,466 102,025
Avkastning NAV
jan
feb
mars
apr
maj
juni 100
juli 0,33% 100,325
aug -0,02% 100,302
sept 0,11% 100,409
okt 0,06% 100,466
nov 1,55% 102.025
dec

Fondfakta

Fond Nordic Credit Opportunities – Sustainable return
Investeringsrådgivare Nordic Credit Partners AB
Investeringsstrategi Nordiska högränteobligationer med fokus på kreditrisk. Upp till 25% kan investeras i illikvida tillgångar.
Legal struktur SICAV-Raif Luxemburg Law
Avkastningsmål 3-6% (netto) per år
Riskklass 3 av 7 (2-5% standardavikelse)
Fast avgift/ min teckning Institutionell klass (min 500 000 euro): 0,55% per år
Super institutionell klass( min 20 000 000 euro): 0,50% per år
Prestationsbaserad avgift 20% över tröskelräntan med s.k. high water mark
Tröskelränta Institutionell klass: 3 månader Euribor, med golv på 0%
Superinstitutionell klass: 3 månader Euribor + 3%
Substansvärde Månatlig
Utdelning Valbar
Investeringsperiod Juni 2020 till Juni 2021
Återbetalning Juni 2025 (plus ett års möjlig förlängning)
Revisor PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Fond chef Fuchs Asset Management S.A.
Juridisk rådgivare Luther S.A.