Omslagsbild NCP hållbarhet
Omslagsbild NCP hållbarhet

Hållbarhet

Transparens i fråga om hållbarhetsrisker

NCP: s policy för ansvarsfulla investeringar beskriver organisationens strategi som täcker hela AUM med övertygelsen om att företag som har integrerat en hållbarhetsstrategi i sin affärsstrategi är bättre rustade för att skapa långsiktigt värde och därmed kommer att bli mer attraktiva investeringar.

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut kommer sannolikt att ha en positiv inverkan på avkastningen på fonderna eftersom det lägger till ett lager av kvalitativ analys, det framtidssäkrar fonderna och adderar en konkurrensfördel i förhållande till våra konkurrenter. Som nordisk kapitalförvaltare är det väsentligt för NCP att förstå hållbarhetsrisker och miljö-, social- och governance faktorer (ESG) för att maximera den riskjusterade avkastningen. Att integrera ESG-analys i processen för investeringsbeslut stödjer NCP: s kärnverksamhetsmodell och strategier samt säkerställer optimering av investeringsmöjligheter. Genom att granska investeringar ur ett ESG-perspektiv utökar NCP därmed också sin förståelse för risker och utnyttjar potentiella affärsmöjligheter till förmån för sina investerare och för utvecklingen av hållbarhet i samhället i stort.

NCP har en grundlig due diligence-process för att integrera hållbarhetsrisker i processen för investeringsbeslut. Processen inkluderar en ESG Disclosure-lista som är skräddarsydd för varje företag och som beskriver företagets väsentliga ESG-faktorer såväl som allmänna ESG-faktorer och som delvis baseras på SASB: s industristandard samt djupgående research. Dessa väsentliga ESG-faktorer utgör också de viktigaste hållbarhetsriskerna för varje företag. För att NCP ska godkänna en investering i ett företag måste företaget kunna visa att det har en stark förståelse för sin exponering mot dessa ESG-risker samt dess inverkan på miljön och samhället.

Alla NCP-fonder uppfyller våra grundläggande hållbarhetskriterier och investerar därför inte i företag som bedriver aktiviteter som bryter mot internationella riktlinjer och konventioner eller företag som är verksamma inom olja och gas, vapenindustrin, pornografi, tobak, spel eller får mer än 10 procent av intäkterna från alkoholförsäljning.

Du hittar vår policy för ansvarsfulla investeringar här, med en detaljerad beskrivning av hur vi arbetar med hållbarhet- och hållbarhetsrisker i våra investeringar.