Omslagsbild för avsnittet om NCP, ledande investerare i nordiska företagsobligationer
Omslagsbild för avsnittet om NCP, ledande investerare i nordiska företagsobligationer

Ledande investerare i nordiska företagsobligationer

Nordic Credit Partners grundades 2013. Vår vision är att generera en god riskjusterad avkastning till våra investerare samtidigt som vi stödjer nordiska bolag med finansiering för tillväxt.

NCP har två portföljförvaltare som förvaltar tre fonder med en total obligationsportfölj om cirka 1,8 miljarder kronor. Bolaget är helt fristående och ägs i sin helhet av sina anställda och styrelse.

Nordic Credit Partners struktur

Ledande investerare i nordiska företagsobligationer

Nordic Credit Partners grundades 2013. Vår vision är att generera en god riskjusterad avkastning till våra investerare samtidigt som vi stödjer nordiska bolag med finansiering för tillväxt.

NCP har två portföljförvaltare som förvaltar tre fonder med en total obligationsportfölj om cirka 1,8 miljarder kronor. Bolaget är helt fristående och ägs i sin helhet av sina anställda och styrelse.

Nordic Credit Partners struktur
NCP fonder
Vår strategi
Vårt team
Kontakta oss