Omslagsbild för avsnittet om NCP, ledande investerare i nordiska företagsobligationer
Omslagsbild för avsnittet om NCP, ledande investerare i nordiska företagsobligationer

Ledande investerare i nordiska företagsobligationer

Nordic Credit Partners grundades 2013. Vår vision är att generera en god riskjusterad avkastning till våra investerare samtidigt som vi stödjer nordiska bolag med finansiering för tillväxt.

NCP har två portföljförvaltare som förvaltar tre fonder med en total obligationsportfölj om cirka 1,8 miljarder kronor. Bolaget är helt fristående och ägs i sin helhet av sina anställda och styrelse.

Nordic Credit Partners struktur

Skrivet om oss i media

2019-07-05 STOCKABOO – ”Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde”
2019-01-18 Aktiespararna – ”Nordic Credit Partners: Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör vinstandelsränta”
2018-11-30 Avanza – Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) genomför en sista emission av kapital- och vinstandelslån om 200 mkr
2018-03-20 Avanza – ”Därför tror Bengt Dennis på företagsobligationer”
2017-11-28 Aktiespararna – ”Nordic Credit Partners: Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör grundprospekt”
2017-10-16 Di – ”Fondrävar går på avkastningsjakt”

Ledande investerare i nordiska företagsobligationer

Nordic Credit Partners grundades 2013. Vår vision är att generera en god riskjusterad avkastning till våra investerare samtidigt som vi stödjer nordiska bolag med finansiering för tillväxt.

NCP har två portföljförvaltare som förvaltar tre fonder med en total obligationsportfölj om cirka 1,8 miljarder kronor. Bolaget är helt fristående och ägs i sin helhet av sina anställda och styrelse.

Nordic Credit Partners struktur
NCP fonder
Vår strategi
Vårt team
Kontakta oss