Omslagsbild för NCP strategi
Omslagsbild för strategi

Vår strategi

Vi investerar i företag och personer, inte värdepapper. Vi tror på aktivt ägande och ser på varje investering som ett partnerskap. Som investerare bidrar vi till utvecklingen av ledande och hållbara företag och agerar som en konstruktiv partner till aktieägare, ledning och anställda.

För att kunna vara en aktiv ägare har vi begränsat antalet investeringar så mycket som möjligt utan att öka koncentrationsrisken nämnvärt. Det ger oss mer tid att analysera varje innehav, både innan och under den tid investeringen är en del av portföljen. På så vis är vi ett steg före marknaden i övrigt.

NCP:s fonder investerar i bolag med goda kassaflöden, stark balansräkning, lång och väldokumenterad historik och erfaren ledning och ägarbas. Portföljbolagen är normalt sett verksamma inom väletablerade sektorer och med nordisk anknytning. Vi avstår dock från att investera i bolag som verkar inom sektorer beroende av en enda exogen faktor, t.ex. råvaror som olja och gas.

Samtliga investeringar genomgår en omfattande utvärdering (s.k. due diligence) under 2-4 veckor med fokus på det kommersiella-, finansiella- och hållbarhetsaspekter. Varje investering utvärderas på sina egna meriter men hänsyn tas även till portföljens totala sammansättning för att säkerställa god diversifiering i form av sektorer, geografi, marknader och risknivå. Varje investering föregås alltid av ett konsensusbeslut i investeringskommittén.

Vår process

NCP arbetar utefter en strukturerad och repetitiv process:

  1. Vi hittar nya investeringar med hjälp av vårt breda nätverk
  2. Vi fattar investeringsbeslut på grundligt genomförd analys
  3. Vi följer löpande upp med portföljbolagen och deras utveckling
  4. Vi är långsiktiga i samtliga investeringar, men arbetar löpande med att optimera portföljen
Bild på Nordic Credit Partners strategi

Vår strategi

Vi investerar i företag och personer, inte värdepapper. Vi tror på aktivt ägande och ser på varje investering som ett partnerskap. Som investerare bidrar vi till utvecklingen av ledande och hållbara företag och agerar som en konstruktiv partner till aktieägare, ledning och anställda.

För att kunna vara en aktiv ägare har vi begränsat antalet investeringar så mycket som möjligt utan att öka koncentrationsrisken nämnvärt. Det ger oss mer tid att analysera varje innehav, både innan och under den tid investeringen är en del av portföljen. På så vis är vi ett steg före marknaden i övrigt.

NCP:s fonder investerar i bolag med goda kassaflöden, stark balansräkning, lång och väldokumenterad historik och erfaren ledning och ägarbas. Portföljbolagen är normalt sett verksamma inom väletablerade sektorer och med nordisk anknytning. Vi avstår dock från att investera i bolag som verkar inom sektorer beroende av en enda exogen faktor, t.ex. råvaror som olja och gas.

Samtliga investeringar genomgår en omfattande utvärdering (s.k. due diligence) under 2-4 veckor med fokus på det kommersiella-, finansiella- och hållbarhetsaspekter. Varje investering utvärderas på sina egna meriter men hänsyn tas även till portföljens totala sammansättning för att säkerställa god diversifiering i form av sektorer, geografi, marknader och risknivå. Varje investering föregås alltid av ett konsensusbeslut i investeringskommittén.

Vår process

NCP arbetar utefter en strukturerad och repetitiv process:

  1. Vi hittar nya investeringar med hjälp av vårt breda nätverk
  2. Vi fattar investeringsbeslut på grundligt genomförd analys
  3. Vi följer löpande upp med portföljbolagen och deras utveckling
  4. Vi är långsiktiga i samtliga investeringar, men arbetar löpande med att optimera portföljen
Bild på Nordic Credit Partners strategi