Bild på NCP team

Team med över 100-års erfarenhet

NCP:s styrelse och ledning har över 100 års erfarenhet från finansmarknaden. Teamet har bred erfarenhet bl.a. från riskkapital- och skuldinvesteringar, storföretagsledning, politik och makroekonomi. Samtliga NCP:s investeringar föregås alltid av ett konsensusbeslut i investeringskommittén.

Portföljförvaltare

Porträttbild på Jakob Eliasson

Jakob Eliasson

Läs mer om Jakob
Porträttbild på Christoffer Malmström

Christoffer Malmström

Läs mer om Christoffer

Team med över 100-års erfarenhet

NCP:s styrelse och ledning har över 100 års erfarenhet från finansmarknaden. Teamet har bred erfarenhet bl.a. från riskkapital- och skuldinvesteringar, storföretagsledning, politik och makroekonomi. Samtliga NCP:s investeringar föregås alltid av ett konsensusbeslut i investeringskommittén.

Portföljförvaltare

Porträttbild på Jakob Eliasson

Jakob Eliasson

Läs mer om Jakob

Styrelse & Investeringskommitté

Porträttbild på Björn Wolrath

Björn Wolrath

Styrelseordförande

Läs mer om Björn
Porträttbild på Bengt Dennis

Bengt Dennis

Styrelseledamot

Läs mer om Bengt
Porträttbild på Gunnar Eliasson

Gunnar Eliasson

Styrelseledamot

Läs mer om Gunnar

Styrelse & Investeringskommitté

Porträttbild på Björn Wolrath

Björn Wolrath

Styrelseordförande

Läs mer om Björn
Porträttbild på Bengt Dennis

Bengt Dennis

Styrelseledamot

Läs mer om Bengt
Porträttbild på Gunnar Eliasson

Gunnar Eliasson

Styrelseledamot

Läs mer om Gunnar

Industrirådgivare

NCP har ett nätverk av personer med unik kunskap och erfarenhet från olika sektorer och branscher. Dessa rådgivarna konsulteras i samband med nya investeringar och deras åsikter utgör värdefullt beslutsunderlag för styrelsen.

 • Ordförande för BTS Group och styrelsemedlem för Skandia, Eterna Invest, Zacco, Sverige-Amerika Stiftelsen och Brittisk Svenska handelskammaren
 • Han var tidigare VD för Föreningssparbanken (nu Swedbank), The Royal Bank of Scotlands Nordiska filial och CFO för Telia
 • Grundare och styrelsemedlem och var tidigare VD för Dotcom, vilket senare blev en del av Tieto och TDC. Ola har även varit VD för det listade bolaget AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget, vilket han växte till en försäljning och ca. 1mdr SEK över 12 år.
 • Han är även ordförande för Mobilearn och Bastuträsk Charkuteri samt styrelsemedlem för Teleetablering Utveckling.
 • Styrelsemedlem för Nasdaq OMX Clearing och Intervalor
 • Tidigare Director för Cordet Capital Partners och vice Riksbankchef. Han har även varit chef för Handelsbankens Investment Bank, VD för Länsförsäkringsbolagens förening och CFO för Föreningssparbanken (nu Swedbank), samt styrelsemedlem för Finansinspektionen, Stockholm Stock Exchange och Gjensidige Försäkring.
 • Professor i Ekonomi med fokus på mineraler och energi vid Luleås Tekniska Universitet
 • Tidigare ”visiting Professor” för Mineral Economics vid Colorado School of Mines and Catholic University I Santiago, Chile. Har även varit Director och vi Centre for Business and Policy Studies (SNS), samt arbetat som konsult åt bl.a. McKinsey, World Steel Association, Världsbanken och FN
 • Koncernchef och VD för AdEx, Fastum, BoVera och Chinbo.
 • Tidigare vice VD för fastighetsaktiebolaget Norrporten, med 26mdr Sek i tillgångar, marknadschef för Skandia, vice ordförande i Investeria i Sundsvall och styrelsemedlem i Kallax cargo och fullmäktige ledamot i Skandia.
 • Läkare och professor emeritus i immunologi och tidigare chef för Smittskyddsinstitutet och rektor för Karolinska Institutet samt ledamot av Karolinska Institutets Nobelkommitté.
 • Han är styrelseledamot i Karolinska Development, SOBI, RaySearch Laboratories, Valneva och Serapta Therapeutics.